Regulament pentru Investitorii Clubului Moldova Business Angels

Introducere

Moldova Business Angels este un grup de investitori privați care sprijină start-up-urile și afacerile emergente din regiunea Moldova. Acest regulament stabilește regulile și procedurile pentru investitorii care se înscriu în clubul nostru, asigurând transparență, profesionalism și colaborare eficientă între toți membrii.

1. Eligibilitate și Înscriere

1.1 Eligibilitate:

 • Pot deveni membri investitori individuali, persoane juridice sau entități care demonstrează un interes activ în sprijinirea start-up-urilor și a afacerilor emergente.
 • Membrii trebuie să aibă resurse financiare suficiente pentru a efectua investiții și să fie dispuși să aloce timp pentru activitățile clubului.

1.2 Procedura de Înscriere:

 • Completarea și trimiterea formularului de înscriere disponibil pe site-ul oficial al clubului.
 • Acordarea unei declarații de intenție care să sublinieze interesul pentru investițiile în start-up-uri și contribuția la dezvoltarea ecosistemului antreprenorial local.
 • Achitarea unei taxe de membru (5.000 euro), stabilită anual de comitetul de conducere.

2. Drepturile și Responsabilitățile Membrilor

2.1 Drepturile Membrilor:

 • Acces la toate evenimentele și activitățile organizate de Moldova Business Angels Club, inclusiv sesiuni de pitching, workshopuri și evenimente de networking.
 • Acces la informații exclusive despre oportunitățile de investiție disponibile.
 • Posibilitatea de a interacționa și colabora cu alți investitori, experți și antreprenori din club.

2.2 Responsabilitățile Membrilor:

 • Participarea activă la evenimentele și activitățile organizate de club.
 • Respectarea confidențialității informațiilor primite despre start-up-uri și afaceri emergente.
 • Contribuirea cu feedback constructiv și sprijin în dezvoltarea afacerilor prezentate.
 • Respectarea termenilor și condițiilor stabilite de club pentru fiecare oportunitate de investiție.

3. Etică și Confidențialitate

3.1 Codul de Etică:

 • Membrii trebuie să acționeze cu integritate, profesionalism și respect reciproc în toate interacțiunile lor.
 • Evitarea conflictelor de interese și declararea imediată a oricăror posibile conflicte de interese.

3.2 Confidențialitate:

 • Toate informațiile primite în cadrul clubului despre start-up-uri, planuri de afaceri și alte aspecte sensibile trebuie tratate ca fiind strict confidențiale.
 • Orice divulgare neautorizată de informații confidențiale poate duce la excluderea din club și la alte măsuri legale.

4. Procesul de Investiție

4.1 Evaluarea Oportunităților:

 • Membrii vor avea acces la informații detaliate despre fiecare start-up și oportunitate de investiție.
 • Sesiuni de pitching vor fi organizate pentru ca membrii să evalueze direct potențialul start-up-urilor prezentate.

4.2 Decizia de Investiție:

 • Fiecare membru își păstrează independența în luarea deciziilor de investiție.
 • Moldova Business Angels Club nu garantează succesul niciunei investiții și nu își asumă răspunderea pentru pierderile financiare ale membrilor.

5. Revocare și Excludere

5.1 Revocare:

 • Membrii pot solicita revocarea calității de membru printr-o cerere scrisă.

5.2 Excludere:

 • Membrii care încalcă regulile și principiile stabilite în prezentul regulament pot fi excluși din club printr-o decizie a conducerii Asociației.

6. Modificarea Regulamentului

6.1 Procedura de Modificare:

 • Orice modificare a prezentului regulament va fi propusă de conducerea asociației și supusă votului membrilor.
 • Modificările vor intra în vigoare numai după aprobarea majorității membrilor prezenți la o întâlnire oficială.

7. Condițiile de Excludere a Investitorilor din Moldova Business Angels Club

Un investitor poate fi exclus din cadrul Moldova Business Angels Club în cazul în care nu își onorează promisiunea de a investi într-un start-up, conform următoarelor condiții:

7.1 Angajament Neîndeplinit: Dacă un investitor nu onorează promisiunea de a investi în termenul stabilit prin acordul semnat cu start-up-ul și nu oferă motive valide pentru această întârziere.

7.2 Lipsa de Comunicarea: În situația în care investitorul nu răspunde solicitărilor de comunicare din partea echipei de management a clubului sau a reprezentanților start-up-ului în termen de 30 de zile de la prima încercare de contact.

7.3 Neîndeplinirea Condițiilor Contractuale: Dacă investitorul încalcă în mod repetat sau flagrant termenii și condițiile contractului de investiție semnat cu start-up-ul, inclusiv dar nu limitat la:

 • Neplata sumei promise
 • Nerespectarea angajamentelor de suport și mentorat prevăzute în acord
 • Implicarea în acțiuni care dăunează reputației sau bunului mers al start-up-ului.

7.4 Comportament Nepotrivit: Dacă investitorul manifestă un comportament neprofesional, care afectează negativ mediul de colaborare și încrederea în cadrul clubului, inclusiv dar nu limitat la:

 • Hărțuire sau discriminare
 • Comunicarea agresivă sau ofensivă
 • Nerespectarea regulilor de confidențialitate și de etică ale clubului.

7.5 Neconformitate cu Reglementările: Dacă investitorul nu respectă reglementările legale și normele interne ale Moldova Business Angels Club, care pot include:

 • Efectuarea de investiții fără a respecta procedurile legale
 • Participarea la activități ilegale sau neregulate care pot compromite integritatea clubului.

7.6 Decizie a Conducerii Asociației: Conducerea Asociației Holistic Mark Club, deținător al  Moldova Business Angels Club își rezervă dreptul de a exclude un investitor în cazul în care se constată că acțiunile acestuia sunt în detrimentul intereselor comune ale clubului și ale membrilor săi, pe baza unei decizii votate de majoritatea simplă a membrilor consiliului director.

Aceste condiții sunt esențiale pentru a menține integritatea și profesionalismul în cadrul Moldova Business Angels Club, asigurându-se că toate părțile implicate beneficiază de un mediu de colaborare sănătos și de încredere.Prin înscrierea în Moldova Business Angels Club, membrii acceptă și se angajează să respecte prezentul regulament, contribuind astfel la succesul și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial din Moldova.

No votes yet.
Please wait...